90's A Capella Dance Medley - oficiální klip jako pozvánka na Plzeňské notování

Logo - PLZEŇSKÉ NOTOVÁNÍ

Kontakt

+420 774 722 684

festival@plzenskenotovani.cz

www.plzenskenotovani.cz

Sanguis Novus - Praha

Komorní smíšený sbor Sanguis Novus (v překladu „Nová krev“) letos o Vánocích oslaví již 15 let od svého vzniku v roce 1997. Během těch let prošlo sborem několik desítek zpěváků a vystřídaly se v něm všechny generace. Členy tohoto pěveckého uskupení jsou lidé různých profesí, jejichž počet nyní kolísá mezi 15 - 17 zpěváky. „Zdravé jádro“ sboru je stálé, zbytek se v souvislosti s pracovními a se studijními povinnostmi a mateřskými dovolenými tu a tam mění. Kromě zkoušek a soustředění se sbor Sanguis Novus zúčastňuje hudebních festivalů a pořádá pravidelné sezónní koncerty. Na tyto koncerty si zve hosty z řad instrumentalistů i sólových zpěváků, z hudebních škol a gymnázií, posluchače Vysokých škol a pedagogy pražských ZUŠ. Mezi účinkujícími hosty můžete vidět a slyšet také Dětský pěvecký sbor Písnička a začínající mladé a talentované interprety. Sbor se věnuje n ejen klasickému sborovému repertoáru, hudbě duchovní, ale i skladbám soudobých autorů. Zpívá totiž pro radost a hlavně pro potěšení posluchačů. Sbormistryní a zakladatelkou sboru je Jolana Konečná, absolventka Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze v roce 1996, obor dirigování u MgA. Hynka Farkače a absolventka bakalářského studia v roce 2011, oboru sbormistrovství chrámové hudby na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze u MgA. Marka Štryncla. Bc. Jolana Konečná je držitelkou Ceny Nadace Leoše Janáčka z roku 1996.

Myšáci - Praha

Sbor Myšáci vznikl na začátku roku 1997. Od roku založení prošlo obsazení sboru mnoha změnami, ze zakládajících členů zůstaly dvě zpěvačky. V současné době vystupují Myšáci ve složení čtrnácti zpěváků. Záměrem Myšáků je zazpívat sobě i jiným pro radost, kmenovým repertoárem jsou africké spirituály a skladby z oblasti populární hudby. Od ledna 2011 vystupují Myšáci pod vedením Ivy Glaserové, studentky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Orfeus - Pardubice

Komorní sbor Orfeus vznikl na podzim roku 2000 pod vedením sbormistra Josefa Línka, absolventa Pražské konzervatoře, který je zároveň členem tenorové sekce. Za dobu své desetileté existence, sbor pod jeho vedením vybudoval rozsáhlý repertoár pro pravidelné adventní a vánoční koncerty, nebo pro různá soutěžní vystoupení. Již v první roce existence se Orfeus zúčastnil Mezinárodního festivalu pěveckých sborů Svátky písní Olomouc, kde se umístil ve stříbrném pásmu a tuto pozici obhájil v následujících ročnících. Význačnou událostí byla účast na koncertě uspořádaném v roce 2002 k výročí teroristického útoku v USA 11. září v Pardubické Duhové aréně, kde spojené pardubické sbory provedly Mozartovo Requiem. Komorní sbor Orfeus se pravidelně zúčastňuje řady kulturních událostí a hudebních festivalů – festival PRAGA CANTAT, Stabat Mater ve Východočeském divadle, festival Bohuslava Martinů v Pardubicích, Pardubické městské slavnosti, Jirkovský Písňovar a další. Většina členů sboru tvoří také organizační tým Mezinárodního festivalu akademických sborů IFAS Pardubice.

Vyškovský smíšený pěvecký sbor  - Vyškov

Shodou okolností sbor vznikl v roce 1984, který UNESCO vyhlásilo Rokem české hudby. Sborový zpěv ve Vyškově má bohatou historii, ovlivněnou osobnostmi prof. Jana Šoupala, Dr. Antonína Tučapského, navazuje na - ve třicátých letech 20. století slavné - Volné pěvecké sdružení. Prvním dirigentem a uměleckým vedoucím sboru se stal PaedDr. Antonín Jíša, bývalý ředitel ZUŠ Vyškov, v jeho práci pak střídavě pokračovali kapelník vojenské posádkové hudby VVŠ Zdeněk Malý, pedagog, skladatel a dirigent Michal Galovec, a od roku 1995 stojí v čele sboru absolvent JAMU Mgr. Filip Macek, žák profesora Lubomíra Mátla. Repertoár sboru prošel logickým vývojem od jednodušších skladeb až po obsáhlá díla sborového zpěvu. Sbor má tak vedle řady jednotlivých písní nastudováno několik mší (Duruflé,Vivaldi, Hradil, Jelínek, Macek, Ryba, Tučapský, Pavlica, Hnilička) – především však Dvořákovu D-dur, Mozartovu K orunovační mši C-dur, Vánoční oratorium J.S.Bacha. Z vrcholných děl pak je v repertoáru sboru Dvořákova Stabat Mater, Te Deum od stejného autora, Orffova Carmina burana, Requiem skladatelů – Mozart, Cherubini, Fauré. Nedílnou součástí repertoáru jsou skladby našich i světových autorů, jak současných, tak klasiků, operní sbory, úpravy lidových písní, spirituály. VSPS navázal úzkou spolupráci s Dr. Antonínem Tučapským, vyškovským rodákem a Čestným občanem města, který sboru věnoval některé své skladby. Především však propůjčil jméno soutěžnímu sborovému festivalu, který je ve Vyškově od roku 2005 pravidelně pořádán každé dva roky, a jehož se Dr. Tučapský zúčastňuje osobně. K pravidelným a posluchačsky oblíbeným a vděčným vystoupením patří jarní, dušičkové a především vánoční koncerty VSPS. Sbor vystupuje rovněž k různým příležitostem – např. Dny evropského kulturního dědictví, Noc kostelů, Zpívající fontána , zpívání s veřejností Pojďme si zazpívat, zpěv při Velké pouti na Velehradě a další. Kromě vystupování v České republice a účasti na soutěžích pěveckých sborů (Vsetín „Chrám a tvrz“, Svátky písní Olomouc, Vlachovo Březí), koncertoval sbor také na Slovensku, v Polsku, Německu, Itálii, Rakousku, Chorvatsku, několikrát ve Francii a ve Španělsku. K úspěchům patří Zlaté pásmo z II.ročníku Festivalu A.-Tučapského, opakovaně stříbrná pásma ze Svátků Písní v Olomouci, zvláštní cena za interpretaci soudobé skladby z Vlachova Březí i ocenění z 5.mezinárodního festivalu smíšených sborů ze španělského Malgrat de Mar. Zřizovatelem sboru je MKS ve Vyškově, v současnosti /2011/ má sbor 42 aktivních členů. Často vystupuje společně s uherskohradišťským Svatoplukem – dušičkové koncerty, společné koncertní provedení Johanky z Arku na podzim 20 09 ve Zlíně.

Sebranka - Praha

Pražský amatérský smíšený pěvecký sbor Sebranka se začal uskupovat, tehdy ještě jako sbor bezejmenný, v průběhu roku 2004 na studentské koleji 17. listopadu v Praze. Tehdy byl sbor ještě převážně matfyzácký a spíše komorní. Za tu dobu dlouhou dobu jsme se stali sborem nejen smíšeným genderově, ale také vysokoškolsky. V nynější době jsme sborem, který zpívá sice na půdě MFF UK, ale setkávají se zde lidé různých věků a studií a hlavně zálib. Díky tomu, je v našem repertoáru vidět obrovské rozpětí žánrů. Zpíváme rádi a s nadšením a doufáme, že alespoň nějakou trošku z toho předáváme našim divákům.

Komorní sbor českých muzikantů - Plzeň

Komorní sbor českých muzikantů vznikl na jaře roku 2011 jako iniciativa ze strany studentů ZČU a dalších přátel plzeňské konzervatoře, kteří mají radost nejen ze sborového zpěvu, ale i ze společného trávení volného času. Repertoár sboru není vyhraněný – patří do něj jak skladby klasické, tak i populární, světské či duchovní.