90's A Capella Dance Medley - oficiální klip jako pozvánka na Plzeňské notování

Logo - PLZEŇSKÉ NOTOVÁNÍ

Kontakt

+420 774 722 684

festival@plzenskenotovani.cz

www.plzenskenotovani.cz

Články

Festival Plzeňské Notování pořádá smíšený pěvecký sbor Canticorum. Toto pěvecké těleso vzniklo na přelomu let 1988/89 z impulzu několika původních členů dětského sboru Jiřičky. Jako početnější a ucelenější těleso funguje od roku 1998, kdy se jeho sbormistryní stala Mgr. Veronika Hanšová.

Od ledna roku 2008 se vedení sboru ujala Mgr. Stázka Šolcová, která vvystudovala obor sbormistrovství na Katedře hudební kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Pod jejím vedením se sbor může pochlubit celou řadou úspěchů (viz Kronika na webových stránkách Canticora) doprovázených četnými pozitivními recenzemi z řad odborné veřejnosti. Kromě vlastní koncertní činnosti je sbor i pořadatelem festivalu Plzeňské Notování.

Aktuálně Canticorum sdržujuje kolem 40 mladých lidí s chutí zpívat a bořit hranice předsudků vůči sborovému zpěvu. V odborných kritikách je často zmiňována bohatá emocionalita provedení, využívání pestré dynamické škály, případně velmi dobrá hlasová kultura, intonace i rytmická přesvědčivost. Repertoár sboru zahrnuje hudbu nejen duchovní, klasickou a lidovou, ale potěší i příznivce hudby populární, jejíž sborové úpravy skvěle doplňuje rytmika beatboxu Jana Melichara. Stálou klavíristkou je absolventka Janáčkovy akademie múzických umění Eva Vimrová.  

Název Canticorum pochází z latiny a ve svém volném překladu znamená: „Ti, kdož zpívají“. A dodejme, že zpívají opravdu rádi.

Více informací na www.canticorum.cz